Gevangenen omarmen

In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid stelt paus Franciscus voor om zondag 6 november de gevangenen centraal te stellen. ‘Gevangenen bezoeken’ is een van de expliciete werken van mededogen. Franciscus droomt onbegrensd: hij hoopt die dag alle gevangenen van Rome op het Sint-Pietersplein samen te brengen.

De zorg voor gevangenen is geen monopolie van christenen. Sommigen van ons laten zich inspireren door spirituele waarden, anderen zullen de opdracht naar gevangenen lezen als een morele, burgerlijke evidentie.

Christelijke gemeenschappen worden door de paus opgeroepen om op 6/11 hun huizen en harten open te stellen voor mensen in detentie. Daar wil ook de vzw Within-Without-Walls bij aansluiten. In Antwerpen heeft op die zondag een wake plaats voor gevangenen waar we graag aan meedoen. Within-Without-Walls stelt voor om de dag nadien (maandag 7 november) met velen de gevangenis van Antwerpen ‘in te sluiten’, te ‘omarmen’ door een menselijke ketting. Vanuit haar holistische mensvisie wil de vzw christenen, humanisten, moslims, joden, boeddhisten, sociale organisaties, solidariteitskoren, kerkkoren, politieke partijen, vakbondsorganisaties, jeugdbewegingen, werkgevers en werknemers, vrouwen, mannen, kinderen, holebi’s, scholen, buren, universiteitsstudenten, gevangenisbewakers, familieleden van gevangenen, ex-gevangenen… uitnodigen om mee die kring te maken. Omdat herstel expliciet respect en empathie voor slachtoffers en hun familieleden impliceert, maken we ook hen warm voor dit initiatief. Zij vormen een essentiële schakel van de honderden mensen waarmee we de cirkel rond willen krijgen. Voorafgaand aan deze ‘omarming’, verzamelen we in de Begijnenstraat vóór de gevangenis met honderden leerlingen van de omliggende scholen. Gedurende een klein half uur zullen we liederen zingen. Met assistentie van koordirigenten en zangers zullen ze dusdanig klinken dat ze de gevangenen bereiken.

Nadien vormen we de menselijke ketting rond de gevangenis van de Begijnenstraat langs de Sint-Rochusstraat, de Nationalestraat en de Aalmoezeniersstraat tot terug in de Begijnenstraat.

Omdat het lied ‘Tie a yellow ribbon round the old oak tree’ inspireert tot solidariteit met gevangenen, willen we iedereen vragen om die dag een geel lint te dragen.

De symbolische waarde is kernachtig: muren houden de barmhartigheid niet tegen. Gerechtigheid staat barmhartigheid niet in de weg. We willen staan voor de afwijzing van al het kwade, van de vaak afschuwelijke feiten waarvoor daders opgesloten zitten, van een nu eens te laks dan te onmenselijk gevangenisbeleid, van de vooroordelen van de maatschappij jegens gevangenen en de te minieme kansen die aan ex-gedetineerden worden gegeven, van de angst. We willen staan voor de hoop, voor het geloof dat mensen een nieuwe weg kunnen inslaan, voor de dankbaarheid jegens serene advocaten, rechtvaardige rechters en menselijke gevangenisbewakers, bemiddelaars, voor de gezamenlijke opdracht om met slachtoffers en gevangenen een betere wereld op te bouwen. We willen staan voor vrede. Voor liefde en dus barmhartigheid.

Wil je het zelf nog een beetje beleven, kijk dan via onderstaande link naar de opname van dit mooie event:

http://atv.be/nieuws/video-tonen-aan-de-gevangenen-dat-we-hen-niet-vergeten-36563