Wie zijn we?

De vzw Without Walls, afgekort WW, is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij.

Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten.

WW is tegen mensonwaardige straffen, tegen psychisch en fysisch martelen en tegen de doodstraf. Zij beschouwt gerechtigheid als een belangrijke pijler van een vredelievende maatschappij. Ze wil bijdragen tot verbetering van mensonterende situaties in gevangenissen wereldwijd en wil mee zoeken naar mogelijke alternatieven voor opsluiting. WW gelooft dat verzoening mogelijk is en exploreert de wegen die daartoe kunnen leiden.

Wil je zien wat we de voorbije 10 jaar hebben gerealiseerd, neem dan even de tijd om onderstaand filmpje te bekijken.

Met dank aan Sacha Verhoeven.
 

Doelstellingen

  • de dialoog op gang brengen tussen gevangenen, slachtoffers en andere burgers.
  • projecten ontwikkelen en ondersteunen die wereldwijd kunnen leiden tot een menselijker gevangenisbeleid.
  • het welbevinden bevorderen van dader en slachtoffer, met het oog op de rehabilitatie en de verwerking van het misdrijf.

Geschiedenis

De vzw is een rechtstreeks gevolg van het engagement van Jan De Cock. Jan is sinds 1987 betrokken bij het gevangeniswezen, vooral in Chili en België. Hij is auteur van de boeken 'Hotel Prison', 'De Kelders van Congo' en ‘Hotel Pardon’.  Zijn boeken zijn een weergave van persoonlijke ervaringen met gedetineerden en slachtoffers. Vanuit die beleving wilde Jan een tastbare ondersteuning bieden aan projecten wereldwijd.

Na Jans vrijwillig verblijf in een Congolese gevangenis werd in het najaar 2006 de vzw Within-Without-Walls in het leven geroepen om de bouw van een menswaardigere gevangenis in de Kivu-streek mogelijk te maken. Door de jaren heen groeide het aantal projecten zodat er meer tijd, mensen en geld nodig waren om ze te realiseren. Er gingen steeds meer mensen meewerken: gevangenen, ex-gedetineerden, slachtoffers en hun families, gevangenispersoneel, jongeren, scholen, stagiairs,...

In 2008 wordt de vzw Within-Without-Walls gelauwerd om de vele inspanningen die zij levert voor een menswaardiger bestaan voor gedetineerden en roept Pax Christi de vzw uit tot ‘Ambassadeur voor de Vrede’. 

Middelen

  • Benefietacties
  • Sensibilisatiecampagnes
  • Vrijwilligerswerk in gevangenissen en daarbuiten
  • Netwerken