Without Walls

De vzw is een rechtstreeks gevolg van het engagement van Jan De Cock. Jan is sinds 1987 betrokken bij het gevangeniswezen vooral in Chili en België. Hij is ook auteur van de boeken 'Hotel Prison' en 'De Kelders van Congo'.  Beide boeken zijn een weergave van persoonlijke ervaringen met gedetineerden en het leven in en rond gevangenissen. Vanuit die beleving wilde Jan een tastbare ondersteuning bieden aan allerlei projecten wereldwijd.

In het najaar 2006 werd de vzw Within-Without-Walls in het leven geroepen. Door de jaren heen groeide het aantal projecten zodat er meer tijd, mensen en geld nodig waren om deze uit te bouwen. Steeds meer mensen wilden meewerken: vrienden, gevangenen, ex-gedetineerden, slachtoffers en hun families.

 

Doelstellingen

  • de dialoog op gang brengen tussen gevangenen, slachtoffers en andere burgers
  • projecten ontwikkelen en ondersteunen die wereldwijd kunnen leiden tot een menselijker gevangenisbeleid
  • het welbevinden bevorderen van dader en slachtoffer, met het oog op de rehabilitatie en de verwerking van het misdrijf

 

Geschiedenis

De vzw is een rechtstreeks gevolg van het engagement van Jan De Cock. Jan is sinds 1987 betrokken bij het gevangeniswezen vooral in Chili en België. Hij is ook auteur van de boeken 'Hotel Prison' en 'De Kelders van Congo'.  Beide boeken zijn een weergave van persoonlijke ervaringen met gedetineerden en het leven in en rond gevangenissen. Vanuit die beleving wilde Jan een tastbare ondersteuning bieden aan allerlei projecten wereldwijd.

In het najaar 2006 werd de vzw Within-Without-Walls in het leven geroepen. Door de jaren heen groeide het aantal projecten zodat er meer tijd, mensen en geld nodig waren om deze uit te bouwen. Steeds meer mensen wilden meewerken: vrienden, gevangenen, ex-gedetineerden, slachtoffers en hun families.

 

Middelen

  • Organiseren van benefietacties
  • Sensibilisatieacties
  • Vrijwilligerswerk in gevangenissen
  • Uitbouwen van netwerken