Vrouwengevangenis Beni, Congo

Op de locatie waar de prison centrale de Beni stond, is de nieuwe vrouwen- en jongerengevangenis opgetrokken. Dit is een hele vooruitgang want vrouwen zitten niet langer opgesloten onder mannen waar misbruik van de eersten schering en inslag was. In het kader van rehabilitatie, het opkrikken van hun eigenwaarde en het zinvol invullen van hun detentietijd wil "Without Walls" mee een naaiatelier op poten zetten. In eerste instantie zal het vooral gaan over de aankoop van naaimachines en stoffen. Het naaiwerk kan later eventueel ook mee door WW verkocht worden.